Personuppgiftspolicy

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018, så informerar vi här om de personuppgifter vi lagrar för att kunna upprätthålla en väl fungerande affärsrelation med dig.
Mailbox Media AB (556480-3731) respekterar din integritet och hanterar alla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.
Vad för uppgifter?

För att kunna bedriva och bibehålla fungerande affärsrelation med dig, alternativt informera om affärsmöjligheter, så lagrar vi vissa personuppgifter om dig. Såsom ditt namn, e-postadress och i vissa fall även telefonnummer.
Denna personliga data kan användas för att identifiera dig.
Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt:
Ni har tillhandahållit den frivilligt när ni blivit kund hos oss, valt att prenumerera på våra nyhetsbrev, eller kommunicerat med oss via e-post. De gånger vi själva samlat in uppgifter om dig, har vi bedömt att du med din yrkesroll med stor sannolikhet skulle kunna vara intresserad av de tjänster och produkter som vi erbjuder.
Hur använder vi dina uppgifter?
För att skicka nyhetsbrev och annan information om oss, våra tjänster och produkter.
Behålla historik av tidigare förfrågningar och lagda order.
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.
Skäl för lagring av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter för ändamål enl. ovan använder vi oss av våra legitima intressen vad gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera vad vi ser som viktig och intressant information om våra tjänster och produkter.
Lagring.

Vi har rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade mot obehöriga personers tillgång. Dina personuppgifter lagras för ändamål enligt ovan så länge du fortsätter vara kund, eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss (baserat på din yrkesroll). Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så raderas dina personuppgifter från våra register. Du har också rätt att veta vilka uppgifter om dig som person vi lagrar, få dessa korrigerade samt även begära en kopia på detta.
Kontakt:
Mailbox Media AB
Enhagsvägen 7
187 40 Täby